Formalności - wizyta pierwszorazowa

Rejestracja

Formalności związane z rejestracją w trakcie pierwszorazowej wizyty  zajmują około 10-15 minut.

Należy przygotować dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL.

Asystentka medyczna poprosi o wypełnienie dokumentów :  zgody na wykonywanie badań diagnostycznych i ewentualnej zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej. Uwaga! W przypadku osób nieletnich konieczna jest obecność prawnego opiekuna dziecka .

Wizyta rzadko związana jest tylko z samą konsultacją. Najczęściej przeprowadzamy w tym samym dniu badania diagnostyczne. Trwają one od 30 do 90 minut. Tak więc przygotowując się na pierwszorazową wizytę w naszej przychodni prosimy zarezerwować dwie godziny.

Prosimy pamiętać, że godzina wyznaczona na wizytę może ulec przesunięciu za względu na przyjmowanie pacjentów z nagłą dusznością.