Cennik usług

CENNIK USŁUG

Wizyta pierwszorazowa

Wizyta po upływie 12miesięcy

Wizyta kontrolna

Testy punktowe (panel)

Pojedynczy test punktowy

Pojedynczy test płatkowy

Próba wysiłkowa

Spirometria w trakcie wizyty

Próba broncholityczna

Rinomanometria w trakcie wizytyw

Rinometria akustyczna

FeNo w trakcie wizyty

Próba prowokacyjna donosowa

sIgE pojedynczy alergen

sIgE panel oddechowy/pokarmowy (23 alergeny)

sIgE panel X atopowy (30 alergenów)

sIgE mleko plus

sIgE panel oddechowy/pokarmowy (10 alergenów)

IgM

IgA

IgG

IgA, IgM, IgG łącznie

Chlamydia pneumoniae IgG

Chlamydia pneumoniae IgA

Chlamydia pneumoniae IgM

Mycoplasma pneumoniae IgM

Mycoplasma pneumoniae IgG

Morfologia z rozmazem

OB

CRP

Przeciwciała aTPO

Przeciwciała aTG

Przeciwciała przeciwjądrowe test przesiewowy ANA1

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2

Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej

Przeciwciała p/endomysium i gliadynie IgA

Spirometria bez wizyty

Rinomanometria bez wizyty

Rinometria akustyczna bez wizyty

FeNo bez wizyty

Eozynofilia bezwzględna

Morfologia

C3 dopełniacz

C4 dopełniacz

Inhibitor C1 esterazy

Ksero

Zaświadczenie

Odczulanie

Poziom wodoru w powietrzu wydechowym

IgE całkowite

Gastroenterolog - wizyta pierwszorazowa

Gastroenterolog - wizyta kontrolna