Cennik usług

CENNIK USŁUG

Wizyta pierwszorazowa (powyżej 12 miesięcy)

Wizyta kontynuacyjna (do 12miesięcy)

Teleporada

Spirometria w trakcie wizyty

Oscylometria

FENO w trakcie wizyty

Ustnik

Rinometria akustyczna

Testy prick (15 alergenów)

Pojedynczy alergen prick

sIgE pojedynczy alergen

Testy natywne

Testy płatkowe

sIgE panel 10 alergenów

sIgE panel 20 alergenów

sIgE panel 30 alergenów

Celiakia IgA

Celiakia IgG

FABER

ALEX

Interpretacja testu FABER/ALEX zleconego przez innego lekarza

Odczulanie

Test śródskórny na lek

DAO

WTO

Przeciwciała p/endomysium i gliadynie IgA


 

170,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

60,00 zł

120,00 zł

110,00 zł

20,00 zł

60,00 zł

150,00 zł

10,00 zł

50,00 zł

130,00 zł

250,00 zł

130,00 zł

160,00 zł

190,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

2000,00 zł

1100,00 zł

200,00 zł

60,00 zł

250,00 zł

210,00 zł

170,00 zł

110,00 zł